Legitimerad sjukvårdspersonal får inte längre ge första hjälpen i Röda Korsets regi. Det slår hårt mot en del av landets frivilliggrupper.