REGION SKÅNE. / Statistiken visar att uppemot var tredje ambulans inte klarar tidsmålet i många skånska kommuner.