SVERIGE / Som första sjöfartsaktör i världen använder Sjöfartsverket sedan några dagar artificiell intelligens som stöd för sina operatörer vid sjö- och flygledningscentralen i Göteborg. Systemet ska göra det lättare för dem att uppfatta nödanrop.