Räddningscentral tar hjälp av AI i unikt projekt

SVERIGE / Som första sjöfartsaktör i världen använder Sjöfartsverket sedan några dagar artificiell intelligens som stöd för sina operatörer vid sjö- och flygledningscentralen i Göteborg. Systemet ska göra det lättare för dem att uppfatta nödanrop.

Läs mer: https://www.sjofartstidningen.se/raddningscentral-tar-hjalp-av-ai-i-unikt-projekt/