Övertid för ambulanssjukvården i sommar

VÄSTMANLAND / LYSSNA / För att klara bemanningen under sommaren inom ambulanssjukvården i Västmanland, så kommer det att krävas en hel del övertid.

Läs mer: