STOCKHOLM. En tillgängligare tjänst och en större helikopter med rymligare vårdutrymme och bättre arbetsmiljö. Det är några av kraven på den nya ambulanshelikoptertjänsten i Stockholms län som nu ska upphandlas.