Ny upphandling av ambulanshelikopter i Stockholm

STOCKHOLM. En tillgängligare tjänst och en större helikopter med rymligare vårdutrymme och bättre arbetsmiljö. Det är några av kraven på den nya ambulanshelikoptertjänsten i Stockholms län som nu ska upphandlas.

Läs mer: http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2015/12/Nu-inleds-ny-upphandling-av-ambulanshelikopter/