ÖREBRO. Örebros försök att göra NPÖ:s patientuppgifter tillgängliga genom mobiltelefoner mötte stort intresse på Vitalis.