Med militär hjälp ska ambulanssjukvården klara sommarbemanningen.

SKARABORG.  Soldater ska köra ambulans i Skaraborg i sommar. För Skaraborgs sjukhus är det ett sätt att klara bemanningen under semesterperioden. Från fackligt håll ifrågasätts soldaternas kunskap i sjukvård.

Läs mer: http://www.skovdenyheter.se/nyhet/55989/soldater-ska-kora-ambulans#