GÖTEBORG. Här kommer ambulansen. På bara två hjul. – Man tar sig fram smidigt och lätt och kan snabbt vara på plats vid en olycka, säger Jonas Carlsson. Han är en av dem som kör Sveriges två motorcykelambulanser. Båda finns i Göteborg.