Patienter med högsmittsamma infektioner, som exempelvis ebola, transporteras i dag med ambulans. Med hjälp av en särskild transportkuvös och ambulansflygplan blir transporterna snart smidigare. »Målsättningen är att vi ska vara i gång vid årsskiftet«, säger David Ekqvist, ansvarig för högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping.