Sydnytt har i flera inslag diskuterat att unga söker vård mer än andra och att ambulans används i onödan. Detta är inte helt belagt men i en del undersökningar på akutmottagningar har denna grupp framstått som mer vårdsökande. Det som däremot är klarlagt är att antalet samtal till larmcentraler ökar över hela landet. Även inom ambulanssjukvården och akutmottagningar finns samma utveckling. I Skåne kommer antalet ambulansuppdrag troligen för första gången överstiga 130.000 patient 2012. Det vi ser är att antalet samtal till ambulanssjukvårdens regionala läkarstöd ökar (möjligen i år över 20 000 patienter) ofta med frågeställningar kring att låta patienten kvarstanna i hemmet för egenvård eller kontakt med annan vårdgivare