Inspektion av Socialstyrelsen

SKÅNE. RSPC har den 18/12 haft inspektion av Socialstyrelsen med avseende på Patientsäkerhet, avvikelsehantering och handläggningstider.

Läs mer: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Region-Skanes-Prehospitala-Centrum/Nyheter/Inspektion-av-Socialstyrelsen/