SKÅNE. RSPC har den 18/12 haft inspektion av Socialstyrelsen med avseende på Patientsäkerhet, avvikelsehantering och handläggningstider.