GÄVLEBORG. För att klara personalbehoven inom ambulansen har Region Gävleborg tvingats ta in bemanningsföretag. Men den inhyrda personalen fyller inte luckorna som finns. – Vi är inte uppe i den totala nivån som vi ville ha, säger divisionschefen Helena Björkman.