Inhyrd personal räcker inte till att fylla luckorna inom ambulansen

GÄVLEBORG. För att klara personalbehoven inom ambulansen har Region Gävleborg tvingats ta in bemanningsföretag. Men den inhyrda personalen fyller inte luckorna som finns. – Vi är inte uppe i den totala nivån som vi ville ha, säger divisionschefen Helena Björkman.

Läs mer: http://www.gd.se/gavleborg/inhyrd-personal-racker-inte-till-att-fylla-luckorna-inom-ambulansen-arbetsmiljon-for-alla-blir-jattetuff