Ingen jour på ambulansen i Östergötland

ÖSTERGÖTLAND. För att kunna ställa högre krav har Landstinget i Östergötland valt att ta bort jourersättning vid upphandling av ambulanssjukvård.

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2014/12/16/ingen-jour-pa-ambulansen-i-ostergotland/