ÖSTERGÖTLAND. För att kunna ställa högre krav har Landstinget i Östergötland valt att ta bort jourersättning vid upphandling av ambulanssjukvård.