I Norge föreslås nationella responstider

NORGE. Ambulanseforbundet föreslår nationella responstider 8, 12 och 25 minuter beroende på befolkningsunderlaget. 

Läs mer: http://ambulanse.no/nyhetsarkiv/foreslår-nasjonale-responstider