NORGE. Ambulanseforbundet föreslår nationella responstider 8, 12 och 25 minuter beroende på befolkningsunderlaget.