GÄVLEBORG. Region Gävleborg bedömer att ambulansen i länet behöver hyrsjuksköterskor för att täcka upp 22 000 arbetstimmar eller 2 750 arbetsdagar i år. 31 ambulansanställda har sagt upp sig i samband med att regionen infört jourtjänstgöring och nu pågår en upphandling om hyrpersonal.