Hyrsjuksköterskor till ambulansen – 22 000 arbetstimmar ska täckas

GÄVLEBORG. Region Gävleborg bedömer att ambulansen i länet behöver hyrsjuksköterskor för att täcka upp 22 000 arbetstimmar eller 2 750 arbetsdagar i år. 31 ambulansanställda har sagt upp sig i samband med att regionen infört jourtjänstgöring och nu pågår en upphandling om hyrpersonal.

Läs mer: http://www.gd.se/gastrikland/gavle/regionen-upphandlar-om-nya-hyrsjukskoterskor-till-ambulansen-22-000-arbetstimmar-ska-tackas-1