Halland satsar på förbättrad strokevård

HALLAND. Vården av halländska patienter som drabbas av stroke ska bli snabbare och bättre. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beviljade i dag 2,4 miljoner kronor för en satsning som Hallands sjukhus vill göra tillsammans med ambulanssjukvården

Läs mer: http://www.regionhalland.se/sv/om-region-halland/sa-styrs-region-halland/nyheter-fran-halso-och-sjukvardsstyrelsen/25-mars-2013/