GÄVLE. Gävle tingsrätt frikände i oktober den 17-åring som misshandlade ambulanssjuksköterskan Catherine Linderstam i somras. Motiveringen var att rätten enbart kunnat pröva brottet våld mot tjänsteman och att Cathrine Linderstam inte bedrev myndighetsutövning vid tillfället.