SVERIGE. Janne Kautto och Hans Bergkvist, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, skriver om vad som krävs för att få ambulanspersonalen att stanna.