HELSINGBORG. Anställda och chefer inom svensk ambulanssjukvård förbereder på varsitt håll två olika nationella kvalitetsregister.