FLISA-krock i planer på kvalitetsregister för ambulanssjukvården

HELSINGBORG. Anställda och chefer inom svensk ambulanssjukvård förbereder på varsitt håll två olika nationella kvalitetsregister.

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/11/17/ambulansens-kvalitetsregister-krockar/