Fler ambulanser och snabbare överlämning

STOCKHOLM. Förutom förstärkning av antalet fordon ska överlämningarna från ambulanserna till akutsjukhusen snabbas upp och möjligheten att göra direktintag på olika vårdinrättningar förbättras, skriver Alliansen i Stockholms läns landsting i ett pressmeddelande.

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/nyheter/fler-ambulanser-till-sjukhus-snabbare/