STOCKHOLM. Under den pågående medicinska riksstämman i Stockholm har ett förslag på etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning presenterats. Dokumentet ska vara ett stöd för sjuksköterskor och läkare.