Etiska riktlinjer för HLR på gång

STOCKHOLM. Under den pågående medicinska riksstämman i Stockholm har ett förslag på etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning presenterats. Dokumentet ska vara ett stöd för sjuksköterskor och läkare.

Läs mer: https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2012/November/Etiska-riktlinjer-for-hjart-lungraddning-pa-gang/