Dykförbud vid värdefullt skeppsvrak

Dykförbud råder i området där skeppsvraket Resande man ligger. Kustbevakningen kommer som en del av sin verksamhet till sjöss, att övervaka området för att se till dykförbudet respekteras.

Läs mer: http://www.kustbevakningen.se/sv/sakerhet-till-sjoss/nyhetsarkiv/dykforbud-vid-vardefullt-skeppsvrak/