”Bristande utbildning problemet”

BORÅS. Företaget som tillverkar Mobimed Smart, Ortivus, menar att personalen på SÄS inte fått tillräcklig utbildning i det nya systemet.

Läs mer: http://www.bt.se/nyheter/boras/(3764194).gm