Beredskapschef: Vi kommer att behöva 100 nya ambulansmedarbetare

DANMARK. Köpenhamns Brandförsvar blev den stora vinnaren i huvudstadsregionen. Från 2016 och sex år framåt skall brandkåren ansvara för 16 akutambulanser. Det är en fyrdubbling i jämförelse med dagens verksamhet. Beredskabschef Jakob Vedsted Andersen säger att Köpenhamns Brandförsvar nu behöver anställa cirka 100 ambulansmedarbetare.

Läs mer: http://www.beredskabsinfo.dk/indland/beredskabschef-vi-faar-brug-for-100-nye-ambulancefolk/