DANMARK. Köpenhamns Brandförsvar blev den stora vinnaren i huvudstadsregionen. Från 2016 och sex år framåt skall brandkåren ansvara för 16 akutambulanser. Det är en fyrdubbling i jämförelse med dagens verksamhet. Beredskabschef Jakob Vedsted Andersen säger att Köpenhamns Brandförsvar nu behöver anställa cirka 100 ambulansmedarbetare.