Bättre villkor för nattarbete i privat ambulans

SVERIGE. Nu får du som arbetar i privat ambulans motsvarande villkor kring nattarbetstid som dina kollegor i landstingsdriven ambulans. Vårdförbundet har slutit ett centralt avtal med Almega Vårdföretagarna som är långsiktigt och hållbart och som ska ge dig vila och återhämtning.

Läs mer: https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/aktuellt/nyheter/battre-villkor-kring-nattarbete-i-privat-ambulans/