LUND. I ett inferno av obegripligt kaos höll vi om varandra. Vi sa ingenting, ingen av oss. Vi stod bara där några sekunder under tystnad innan vi släppte taget och tittade på varandra. En snabb blick, inget mer, sedan skiljdes vi åt och fortsatte arbet