Ambulanssjukvården behöver granskas

REGION SKÅNE. Dålig styrning och ledning. Bristande samverkan och obefintlig journalföring mellan ambulanser och sjukhus. Det är några brister regionens egna revisorer noterat, och de föreslår att ambulansvården i Skåne bör granskas ordentligt.

Läs mer: http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/revisorerna-ambulansvarden-behover-granskas/