”Ambulanssjukvården behöver genomgripande förändringar”

SVERIGE / Debattörer från Ambulance health research network vill se en nationell ledningsstruktur, ökad evidens för vården, akademisk kompetens i ledningsfunktioner samt en nationell utbildnings- och kompetensstandard.

Läs mer: https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ambulanssjukvarden-behover-genomgripande-forandringar/