SKÅNE. Krisen i ambulanssjukvården i sydvästra Skåne är stor. Akutambulanser ställs av och personal som egentligen inte har rätt kompetens hyrs in för att köra en del av de ambulanser som är kvar. Detta menar en före detta anställd hos Falck Ambulans AB.
Falck hängde dessutom ut personal som inte klarat att hålla vissa tidsregler, på en lista som alla ambulansförare i sydvästra Skåne kunde ta del av.