GÄVLEBORG. Allmänhetens säkerhet i Gävleborg hotas i och med besparingar på ambulansen. Det menar flera anställda inom ambulanssjukvården som nu rasar över ledningen nya förslag. Ett förslag som innebär ökad jourtid för den befintliga personalen.