Ambulanspersonal i Halland utan kollektivavtal

HALLAND. Ambulanspersonalen har inga reglerade måltidsuppehåll och har mer veckoarbetstid än all annan vårdpersonal i Region Halland. Nu vill Vårdförbundet teckna kollektivavtal för ambulanspersonalen som varit helt utan avtal.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/halland/ambulanspersonal-i-halland-utan-kollektivavtal-vardforbundet-rasar?cmpid=del:pd:ny:20160126:ambulanspersonal-i-halland-utan-kollektivavtal-vardforbundet-rasar:nyh