Frågan om ambulanssituationen i inlandet togs upp i Riksdagen.