Ambulansfrågan i Riksdagen

Frågan om ambulanssituationen i inlandet togs upp i Riksdagen.

Läs mer: http://www.vk.se/892559/ambulansfragan-i-riksdagen