Ambulansen utreder ny modell

REGION JÖNKÖPING. Regionen vill införa nya arbetssätt för ambulansens personal. Uppdragen ökar, men bemanningen och antalet bilar är desamma. En utredning ska hitta en modell som gör organisationen effektivare.

Läs mer: http://www.jp.se/delat/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1dWlkIjoiNzNjMTFjNTgtMWFkYi00OGY3LTljNWQtNjZiMDMzMWVlY2JlIiwiYXBwSWQiOiI0OTI1NzUxNDIifQ.DMaeopA4UCGLKPwpuKT3hOXZErSZkIZMqUjvLrT5CBc