Ambulansen frias från anklagelse – inte fel neka sköterska jobb

GÄVLE. En utlandsfödd sjuksköterska sökte jobb på ambulansen i Gävle men blev inte kallad till intervju. Etnisk diskriminering? Nej, säger DO som utrett sköterskans anmälan.

Läs mer: http://www.gd.se/gavleborg/gavle/ambulansen-frias-fran-anklagelse-om-etnisk-diskriminering-inte-fel-neka-skoterska-jobb