Värmemadrass gör nytta

Tillför patienten värme så tidigt som möjligt i vårdkedjan – för komfort och ökade möjligheter till goda behandlingsresultat. Det forskningsområdet har engagerat Jonas Aléx, ambulanssjuksköterska från Umeå, som i våras disputerade om termisk komfort i ambulanssjukvården.

Strokepatienter måste få vård snabbare

Vid stroke utan hjärnblödning är det viktigt att behandling med trombolys ges inom 4,5 timmar. Ett forskningsprojekt vid Högskolan i Borås visar svart på vitt att tiden från larm till röntgen och behandling måste förkortas – medianvärdet låg på nästan fyra timmar.

När önskade arbetstider skadar

När anställda själva får välja arbetstider blir schemat ibland hälsofarligt. Chefen har ett ansvar för att hindra människor från att ”tokjobba”. Det säger Göran Kecklund, forskare som i 25 år ägnat sig åt hur man förlägger arbetstid så att det minimerar hälsorisker.

Premiär för vår nya app

Nu finns vår sprillans nya app till Android. Där kan du få det bästa och senaste från oss – direkt i din mobil. Ladda ned den gratis redan idag!

Om Maria Khorsand…

Maria Khorsand har utsetts till ny VD för SOS Alarm. Hon har sedan 2007 varit VD för SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Maria Khorsand är även ledamot i SOS Alarms styrelse sedan 2009. Hon tillträder sin VD-position i början av nästa år.

Tillfälliga ambulansstationer kan korta utryckningstiderna

Ambulanser placerade på fler ställen, som kan ändras utifrån tid på dygnet och tidigare olycksstatistik, skulle kunna minska utryckningstiden och rädda fler under transporten till sjukhus. Det visar en studie av tillfälliga ambulansstationer i Iran, som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin.

Smarta glasögon – testas i Umeå

Smarta utryckningsglasögon kan vara ett sätt att förbättra precision och effektivitet när ambulansen rycker ut.

Nya riktlinjer för hjärtlungräddning (HLR) 2015

Det Europeiska Hjärtlungräddnings-rådet (ERC) har den 15 oktober 2015 publicerat nya riktlinjer för HLR på sin webb-plats www.erc.edu. Riktlinjerna kommer även samtidigt ut i ERCs tidskrift Resuscitation samt i Circulation, tidskriften för American Heart Association (AHA).

Årets Strokeenhet är utsedd!

Riksstroke har åter igen utsett sjukhus för ”God strokevård” utifrån data insamlat under helåret 2014.

Nytt supermodernt sjukhus i Norge

Öppnar den 2 och 3:e november. Inte långt från svenska gränsen.