Så rustas Rakel för framtiden

Under de närmsta åren kommer Rakel att moderniseras med ny utrustning och utökad kapacitet. En fjärdedel av alla basstationer och vart tredje växel kommer helt att bytas ut. Dessutom sker stora investeringar i att ytterligare förbättra reservkraften i nätet. En uppgradering till systemrelease 7 kommer ytterligare förbättra säkerhet, tillgänglighet och robusthet i Rakel.

Terroristattentat-Blåljuspersonal tvivlar på sin förmåga

En stor andel av svensk blåljuspersonal betvivlar förmågan att hantera en terroristattack, speciellt under den första kritiska timmen. Men uppfattningar om beredskap bland poliser, räddningstjänst- och ambulanssjukvårdspersonal kan förbättras genom utbildning och skyddsutrustning.

Årets ambulanssjuksköterska korad

Med sin enorma passion att utbilda, vägleda och inspirera såväl nya som gamla kollegor inom ambulanssjukvården bidrar Bernt Lagelius dagligen till en bättre ambulanssjukvård.

Patienter immobiliseras i onödan

Emma Johansson och Johan Mälberg har valt att undersöka förekomsten av radiologiskt fastställda spinala skador hos patienter som immobiliserats prehospitalt efter trauman, och på vilka indikationer immobilisering gjordes.

Historiskt årsmöte i Skaraborg

Alarm Ambulansförbundets sektion i Skaraborg har haft sitt första årsmöte.

Klart med måltidsuppehåll för ambulanspersonal

Nu är Region Halland och Vårdförbundet överens om måltidsuppehåll på ambulansverksamheten i Halland och ett kollektivavtal är undertecknat av båda parter. Det innebär att personalen ska ha måltidsuppehåll istället för rast.

Behandlingsriktlinjer som appar

Ambulanssjukvården Västernorrland.

Vård på vårdcentral snarare än akutmottagning

Var sjätte, eller 16 procent, av alla som ringer ambulansen för hjälp med någon åkomma skulle lika gärna kunna få den hjälp de behöver på vårdcentralen snarare än på akutmottagningen. Det visar en rykande färsk studie genomförd i Västra Götalandsregionen av Högskolan i Borås.

Räddningstjänstens SALSA-insatser – räddade 16 liv per år.

Hälsoekonomiska utvärderingar är teoretiskt baserade på ämnet nationalekonomi, som i sin tur bygger på teorier om människors beteenden och värderingar. Utvärderingarna används som stöd vid beslutsfattande.

Ny organisation för ambulansflyg ska ge bättre vård för hela landet

– Det här ger samordningsvinster och hög kvalitet över lång tid. För patienterna innebär det ökade möjligheter att få vård på lika villkor oavsett var i landet man bor, säger Börje Wennberg, nyvald styrelseordförande för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.