Nästan 400 ansökningar till grundutbildningen

Söndagen den 13 mars var sista ansökningsdag till årets dubbla aspirantrekrytering. Det totala antalet ansökningar landade till slut på 385 stycken. Av dessa hade 231 de rätta behörigheterna för att söka.

Ambulansen – En ultimat placering för sjuksköterskestudenter

Ambulanssjukvården har visat sig vara en bra miljö för sjuksköterskestudenter att träna professionskunskap inom akutvården. Karolinska Institutet är nu inne på fjärde terminen med studenter som gör sex veckors så kallad VFU i ambulans. Erfarenheterna är mycket goda.

Så rustas Rakel för framtiden

Under de närmsta åren kommer Rakel att moderniseras med ny utrustning och utökad kapacitet. En fjärdedel av alla basstationer och vart tredje växel kommer helt att bytas ut. Dessutom sker stora investeringar i att ytterligare förbättra reservkraften i nätet. En uppgradering till systemrelease 7 kommer ytterligare förbättra säkerhet, tillgänglighet och robusthet i Rakel.

Terroristattentat-Blåljuspersonal tvivlar på sin förmåga

En stor andel av svensk blåljuspersonal betvivlar förmågan att hantera en terroristattack, speciellt under den första kritiska timmen. Men uppfattningar om beredskap bland poliser, räddningstjänst- och ambulanssjukvårdspersonal kan förbättras genom utbildning och skyddsutrustning.

Årets ambulanssjuksköterska korad

Med sin enorma passion att utbilda, vägleda och inspirera såväl nya som gamla kollegor inom ambulanssjukvården bidrar Bernt Lagelius dagligen till en bättre ambulanssjukvård.

Patienter immobiliseras i onödan

Emma Johansson och Johan Mälberg har valt att undersöka förekomsten av radiologiskt fastställda spinala skador hos patienter som immobiliserats prehospitalt efter trauman, och på vilka indikationer immobilisering gjordes.

Historiskt årsmöte i Skaraborg

Alarm Ambulansförbundets sektion i Skaraborg har haft sitt första årsmöte.

Klart med måltidsuppehåll för ambulanspersonal

Nu är Region Halland och Vårdförbundet överens om måltidsuppehåll på ambulansverksamheten i Halland och ett kollektivavtal är undertecknat av båda parter. Det innebär att personalen ska ha måltidsuppehåll istället för rast.

Behandlingsriktlinjer som appar

Ambulanssjukvården Västernorrland.

Vård på vårdcentral snarare än akutmottagning

Var sjätte, eller 16 procent, av alla som ringer ambulansen för hjälp med någon åkomma skulle lika gärna kunna få den hjälp de behöver på vårdcentralen snarare än på akutmottagningen. Det visar en rykande färsk studie genomförd i Västra Götalandsregionen av Högskolan i Borås.