Hjärt-lungräddning med eller utan inblåsningar

Forskningsstudien TANGO2 inleds nu och syftar till att undersöka om HLR utan inblåsningar är likvärdigt med HLR utfört med bröstkompressioner och inblåsningar enligt principen 30:2 vid bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus.

Vi ska skapa en populär podcast

En podcast, eller podd, är ett radioprogram i digitalt format.

Videokommunikation från ambulans vid misstänkt stroke

Om vårdkedjan effektiviseras och tid till rätt behandling förkortas sparas liv och chansen till fortsatt oberoende för den drabbade ökar betydligt. Dessutom reduceras samhällets kostnader kopplade till sjukdomen.

Utbildning till ambulanssjukvårdare återupptas

Yrkeshögskolan satsar på skräddarsydd utbildning i Skövde och Stockholm – framtagen i nära samarbete med ambulanssjukvården.

20 aspiranter rekryteras med utbildningsstart i augusti 2017

Är du intresserad av att arbeta i grupp tillsammans med dina arbetskamrater under flera dygn. Är du en trygg person som bevarar lugnet även i krissituationer och vill göra en insats för hållbar havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss. Då kanske yrket som kustbevakare passar dig.

Ny utbildning till ambulanssjukvårdare i Stockholm

Ambulansteamet inom ambulanssjukvården ska bestå av en specialistsjuksköterska och lägst en ambulanssjukvårdare. Sedan några år råder det en stor brist på båda yrkeskategorierna. Ambulanssjukvården inom Stockholms läns landsting har expanderat vilket också bidragit till en bristsituation.

Sprid viktigt meddelande

Under julen kommer 40 000 samtal till 112.

Ambulanssjukvårdens responstid vid hjärtstopp

Mediantiden från larm till ambulansens ankomst till patienten har ökat från sex minuter 1992 till tio minuter 2015.

Akuta bedömningar på plats – framtidens ambulanssjukvård

En bedömningsbil, en ambulansutrustad personbil, ersätter i vissa fall ambulans. Carl Magnusson, doktorand knuten till centrumbildningen PreHospen vid Högskolan i Borås, ska studera om det är patientsäkert. Kanske kan det rädda liv?

Nilssons nya Ambulans – XC90

Så här ser den ut. Nilssons efterlängtade XC90 Ambulans.