”Gemensamt handlande för visst syfte”

Hur en tidning blir beror till stor del på innehållet, men även utseendet spelar en roll. Det känns därför både spännande och lite nervöst att alla, ni kära läsare, kommer att nagelfara vår nya kostym. Studenterna Johan Carlsson och Simon Svensson, som båda studerar sista året på Högskolan i Jönköping, har städat bort sådant som […]

Nu ändrar vi inställning: ”Nollvision”

Ett konferensrum fyllt av likasinnade entusiaster och ett gäng duktiga föreläsare från hela Sverige. Ja, det var vad som mötte mig på Södersjukhuset i Stockholm en mulen och disig novemberdag.

Stora utbildningsbrister inom svensk ambulanssjukvård

En omfattande utvärdering av landets specialistsjuksköterskeutbildningar för ambulanssjukvård, har precis avslutats av Universitetskanslersämbetet.

Det goda mötet

Jag tittar ganska ofta på TV-programmet 112 – på liv och död. Programmen är fyllda av dramatik i stort och smått. Mitt lite udda intresse ligger i att studera ”blåljuspersonalens” förmåga att sätta sig in i och förstå en annan människas upplevelsebild.

Mediadrevet går

Dagliga rubriker i media som; – Brist på personal   – ambulanser stod stilla   – Ambulans stod still fyra pass efter personalbrist   – Personalbrist hotar ambulansverksamheten. Vad är det som händer? Är det driftsformen som är problemet? Inte vet jag, men det mullrar mer i vissa landsdelar än i andra. Media har rapporterat om ”fula lösningar” […]

Flera yrkesgrupper måste kunna arbeta tillsammans

Flera landsting har agerat utifrån tron att en akademisk utbildning i alla lägen ger en högre kvalitet för patienterna än en yrkesutbildning. Men då har man glömt bort att de olika yrkesgrupperna har, och kan ha, olika kompetenser och kan ansvara för olika delar inom exempelvis ambulanssjukvården. Idag finns en påtaglig sjuksköterskebrist både hospitalt och […]