Fjorton skadade till sjukhus med ambulans

SKÅNE. Helsingborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) och Ängelholms lasarett har tagit emot totalt fjorton måttligt till lindrigt skadade personer med ambulans efter den stora … [Läs mer...]

Inspektion av Socialstyrelsen

SKÅNE. RSPC har den 18/12 haft inspektion av Socialstyrelsen med avseende på Patientsäkerhet, avvikelsehantering och handläggningstider. … [Läs mer...]

Kompletterande info kring inslag om att unga patienter använder ambulanssjukvården i onödan

Sydnytt har i flera inslag diskuterat att unga söker vård mer än andra och att ambulans används i onödan. Detta är inte helt belagt men i en del undersökningar på akutmottagningar har denna grupp … [Läs mer...]