Falck har problem med att uppfylla avtalet

REGION SKÅNE. Inkomna uppgifter kring eventuella avsteg från avtalen sommaren 2014 … [Läs mer...]

Falck fick avslag på sin dispensansökan

SKÅNE. Ansökan berör två reservfordon i distrikt 2 som gått mer än 40.000 mil. … [Läs mer...]

Många av Region Skånes hjärtstopp utanför sjukhus har inte registreras i HLR-registret

Den 21 augusti gick ambulansledningen genom ett antal tusen journaler och man fann 100 hjärtstoppsjournaler som nu ska kontrolleras mot databasen. … [Läs mer...]