Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Källa: Norran.se

Farlig ambulanstransport ska utredas

SKELLEFTEÅ. En kvinnlig patient drabbades av en riskabel blödning efter en tonsill-operation. Nu utreds den ambulansfärd som kvinnan fick: ”Situationen kunde ha blivit livshotande”.

Read More »

Stora skillnader i väntan på ambulans

VÄSTERBOTTEN. Väntan på ambulans skiljer sig stort mellan Västerbottens kommuner. I Bjurholm får man vänta hela 33 minuter, i Skellefteå bara 15,1. Ambulansöversynen föreslår tydligare

Read More »

Flygambulans ger nya jobb

SKELLEFTEÅ. Västerbottens landsting har fått det nationella uppdraget att samordna landets flygambulanstransporter. Mycket talar för att samordningscentralen hamnar i Skellefteå.

Read More »