Ambulanser och akutbilar till Blekinge

KARLSKRONA. Två nya ambulanser och två akutbilar ingår bland satsningarna i landstingets budget för år 2015, som i dag beslutades av landstingsstyrelsen