Ansvarstagande för hela landets sjukvård

SVERIGE. /  ”Vi drivs inte av möjligheten att leka företagare” Det som driver oss i styrelsen i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg är ett ansvarstagande för hela landets sjukvård, skriver två … [Läs mer...]

”Vården vinner på när läkare inte får styra”

SVERIGE. / Det är en myt att läkare har bättre förutsättningar att utöva ledarskap än andra yrkeskategorier, skriver barnmorskan Rodrigo-Germán Araya de Castilla. … [Läs mer...]

Raketutvecklad samordningen

SVERIGE. / SLAS / Nya riktlinjer och en höjning av kvaliteten i ambulanssjukvården. Det ser Tina Crafoord som ett resultat av att hon och andra ledningsansvariga ambulansläkare fick tänka och agera … [Läs mer...]

Ultraljud i ambulansen

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. / Två ambulanssjuksköterskor vid Skaraborgs sjukhus har dragit igång ett pilotprojekt för att använda ultraljud i ambulans och bedömningsbilar. … [Läs mer...]

Mycket jobb för landets psykiatriambulanser

STOCKHOLM. / Psykiatriambulanser rycker ut till personer med akut psykisk ohälsa, ofta vid risk för suicid. De senaste åren har flera regioner i landet infört den här typen av akutvård medan andra … [Läs mer...]

Tre län kan få dela på ambulanshelikopter

Det finns behov av en ambulanshelikopter i sydöstra sjukvårdsregionen. Nu ska kostnader och placering utredas vidare. … [Läs mer...]

Landsting får bassning för flygambulansköp

UPPHANDLING. Nu står det klart att Konkurrensverket kräver Region Gotland och Landstinget Dalarna på drygt 600 000 kronor för otillåtna upphandlingar av ambulansflyg. … [Läs mer...]

Ambulanschefer ser fel i hjärtstoppsstatistik

SVERIGE. Ambulansen är i dag snabbare på plats vid prio1-larm jämfört med tidigare – inte tvärtom. Det anser chefer inom svensk ambulanssjukvård. … [Läs mer...]

”Förarkompetens i ambulansen är en viktig fråga”

STOCKHOLM. Vårdförbundet och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor instämmer i Jörgen Lundälvs debattartikel om höjda krav på ambulansförare. … [Läs mer...]

Pris till fejkade ambulansuppdrag

SKÖVDE. En avställd ambulans och en docka i halvmiljonklassen gör att ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus kammar hem Prehospitala priset 2017. … [Läs mer...]