Den viktiga skyddsutrustningen som skapar debatt

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) i Stockholms landsting, lyfte nyligen publikt att det är viktigt att ambulanspersonalen får adekvat skyddsutrustning.

En goltupp i varje kvart

Nu är inte detta en krönika om teologi, utan om förtjänsterna med vissa ritualer och rutiner, om behovet att få stanna upp och skaffa sig perspektiv i tillvaron. När vi stannar upp kan vi ibland bli belönade med återblickar i minnet.

Försämrad ambulansberedskap som främst drabbar sjuka och skadade

Om nu jour vore så tidsenligt så kan man fråga sig varför inte regionens politiska ledning anammat modellen. Jour skulle kunna råda på all tid utom när det stundar fullmäktigemöte och när andra hastigt uppkomna möten sker. Kanske vore det en hälsosam läxa för ledande politiker och chefstjänstemän att själva vara bundna till jour.

Ännu ett bottennapp i läkemedelsfrågan

Då var det tid att bolla läkemedelsfrågan inom ambulanssjukvården bland lagstiftarna.

Ambulansupphandling pågår och en nysning från blåljusutredningen

Om allt går enligt plan så kommer Stockholms läns landsting (SLL) genom tjänstemännen vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) under februari meddela vilka ambulansbolag som fått förtroendet att producera ambulanssjukvård i fyra år och tio månader från och med 1 februari 2019.

2017 – ett blåljusår till historien

Här kommer en årskrönika för 2017. Ännu ett år lider mot sitt slut. Några händelser som präglat året har handlat om beredskap, dels i samband med det fega attentatet vid Drottninggatan i Stockholm den 7 april och vid ett antal större olyckor, dels trenden att inom ambulanssjukvårdens och alarmeringens högborgar svänga sig med termen dynamisk dirigering – å där måste vi även göra halt för några minuter.