Ännu ett bottennapp i läkemedelsfrågan

Då var det tid att bolla läkemedelsfrågan inom ambulanssjukvården bland lagstiftarna.

Ambulansupphandling pågår och en nysning från blåljusutredningen

Om allt går enligt plan så kommer Stockholms läns landsting (SLL) genom tjänstemännen vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) under februari meddela vilka ambulansbolag som fått förtroendet att producera ambulanssjukvård i fyra år och tio månader från och med 1 februari 2019.

2017 – ett blåljusår till historien

Här kommer en årskrönika för 2017. Ännu ett år lider mot sitt slut. Några händelser som präglat året har handlat om beredskap, dels i samband med det fega attentatet vid Drottninggatan i Stockholm den 7 april och vid ett antal större olyckor, dels trenden att inom ambulanssjukvårdens och alarmeringens högborgar svänga sig med termen dynamisk dirigering – å där måste vi även göra halt för några minuter.

74 miljoner dollar faller fritt

Om politiker från vänster till höger enas om att monopolisera en hel bransch, så kanske de också tänkt tanken att konfiskera eller tvångsköpa de befintliga flygbolagens flygmaskiner. 

Fjättrad vid missbruk

Frågorna om alkohol- och drogtester har en förmåga att försvinna bort i tider av avställda ambulanser och en ambulanssjukvård som på många håll hanteras valhänt av såväl ansvariga politiker som tjänstemän.

Tillsynsmyndigheternas irrationalitet ger walkover

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är inget att hålla i handen när läkemedelsfrågan inom ambulanssjukvården kommer på tal.