Har varit – Vad väntar?

I denna krönika med rubriken Har varit – Vad väntar? serveras fler frågor än svar, men förhoppningsvis kommer frågorna leda till nya tankar och reflektioner hos dig som läser texten. Tiden är inne att på allvar organisera sig för att slå vakt om ett viktig civilt beredskapsvärn som hamnat i helt fel händer.

Viking 18 gör vad sjukvården borde göra – de övar

Genom att samverka med försvarsmakten och andra aktörer kan den civila beredskapen vässas betydligt.

Ambulansmaffian slår till igen

Det är ingen nyhet att många regioner och landsting blöder pengar. Det är inte heller någon nyhet att ambulansberedskapen på många håll i riket lämnar övrigt att önska.

Den viktiga skyddsutrustningen som skapar debatt

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) i Stockholms landsting, lyfte nyligen publikt att det är viktigt att ambulanspersonalen får adekvat skyddsutrustning.

En goltupp i varje kvart

Nu är inte detta en krönika om teologi, utan om förtjänsterna med vissa ritualer och rutiner, om behovet att få stanna upp och skaffa sig perspektiv i tillvaron. När vi stannar upp kan vi ibland bli belönade med återblickar i minnet.

Försämrad ambulansberedskap som främst drabbar sjuka och skadade

Om nu jour vore så tidsenligt så kan man fråga sig varför inte regionens politiska ledning anammat modellen. Jour skulle kunna råda på all tid utom när det stundar fullmäktigemöte och när andra hastigt uppkomna möten sker. Kanske vore det en hälsosam läxa för ledande politiker och chefstjänstemän att själva vara bundna till jour.