Vård och utryckningspersonal behöver en ny lag

Brott begångna mot personer som arbetar inom vård och utryckningsverksamhet måste samhället tydligt markera mot.

”Orimliga krav löser inte problemen”

Är det rätt att ställa krav på två vidareutbildade sjuksköterskor i varje ambulans som vissa landsting gör? frågar två debattörer.

”Stora brister i ambulansens katastrofberedskap”

Stockholms läns landsting måste inse fakta och be om hjälp då länets ambulansberedskap havererat, skriver Henrik Johansson, ordförande för ambulansförbundet Alarm.

Ambulanser måste också skyddas mot handgranater

Den ökande graden av grovt våld oroar ambulanspersonal i Stockholms län. Alarm Ambulansförbundet riktar nu ett antal viktiga frågor om hur personalen ska skyddas till förvaltningen.

Vi behöver en samlad och robust alarmering- och ambulansverksamhet

Alarm Ambulansförbundet anser att lagstiftaren måste agera för att återta befälet för beredskapen i alarmering- och ambulansverksamhet. Vi anser att alarmering och ambulanssjukvård måste bedrivas av en statlig myndighet.

Polisen och de oskyddade trafikanterna – hot mot nollvisionen

Polisen har vid flera tillfällen under senare tid skadat oskyddade trafikanter genom att köra på dem med polisbilar. Detta rubbar inte endast förtroendet för polisen utan hotar även nollvisionen för en säkrare trafik. Det är en oroande utveckling att oskyddade trafikanter nu skadats. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid enheten för kirurgi, Umeå universitet och Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet i denna debattartikel.

Ambulansvänner!

Behov av rättvisa och insyn.

En ny legitimation är nödvändig

Idag saknas en klar och tydlig varudeklaration för ambulanssjukvårdarnas kvalifikationer.

Att köra utryckningsfordon är ingen mänsklig rättighet.

Det är mänskligt att göra fel som bilförare men vi har rätt att ställa extra höga krav på en kvalificerad polisbilsförare. Att köra polisbil är ingen mänsklig rättighet. Priset vi alla får betala handlar om oöversiktliga kostnader för trafikskador och ohälsa. Därför måste polisen nu börja installera svarta lådor i polisbilar som kan dokumentera händelser vid krascher och kollisioner. Ljudupptagningar från förarkupén och videoupptagning från körning är värdefullt för att polisen ska kunna utveckla sin förarutbildning men även för att åklagare och domstolar ska kunna få objektiva data (logguppgifter) utifrån rättssäkerhetssynpunkt. Låt oss alla bidra med det förebyggande arbetet. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid enheten för kirurgi, Umeå universitet i denna debattartikel.

”Rätten till yttrandefrihet måste även omsluta ambulanspersonal”

Det finns tydliga tecken på att diskussions­klimatet stramats åt och hårdnat på arbetsplatser inom ambulanssjukvården, skriver Alarm Ambulans­förbundet.