tack för ännu ett fantastiskt år


Snart håller du i din hand det 92:a numret av Samverkan 112. Det är min förhoppning, att vi även denna gång lyckats skildra en del, av det som är på gång runtom i vårt avlånga land. Redaktionen har fått många bra tips och artikeluppslag under året – från er – vår högt uppskattade läsekrets.

Om en dryg vecka lägger vi 2017 till handlingarna. Samtidigt laddar vi batterierna för fullt. 2018 blir ett intressant och spännande år med flera nyheter. Den största nyheten presenterar vi i form av en nybildad Blåljusstiftelse. I skrivande stund väntar vi på registreringsbevis och organisationsnummer. Allt om stiftelsen finns framöver att läsa, dels på stiftelsens hemsida, dels i kommande nummer av Samverkan 112.

Nytt redaktionsråd. För att utveckla tidningens innehåll ytterligare har vi initierat ett samarbete med Linnéuniversitetet och CISA:s operativa grupp som består av Carina Elmqvist, docent och vetenskaplig ledare, professor Bengt Fridlund och doktorand Anders Svensson.

Ibland är det kul att gå till kartongen med gamla tidningar från Svenska Räddnings- och Akutvårdsgruppen, SRAG- tiden.
Stoppade in fingret i nr 1 och 2 från 1983 och hamnade således 34 år bakåt i tiden. Som föreningens ordförande vid denna tidpunkt, skrev jag dåtidens ledare. Hetaste ämnet var ambulanspersonalens personliga delegeringar som bland annat gav rätten att administrera vissa läkemedel. Min och föreningens uppfattning var: Ömsesidigt ansvar – oron är överdriven.
I nr 1 1983 var det ett reportage som stack ut lite extra på den tiden. Rubriken löd: Snacket kan avfärdas för gott – Tjejer klarar ambulansjobbet! Läs ”Saxat från” på sida 64.

Jag har tillbringat mer än femtio år inom ambulanssjukvården eller i dess omedelbara närhet och under 2018 är det dags att dra sig tillbaka med ålderns rätt.
Är ganska optimistisk inför möjligheten att hitta någon/några som vill och kan ta över verksamheten inom rimlig tid.
Kan garantera ett spännande och mycket intressant jobb i en aldrig sinande ström av nyheter och utveckling.

Till er alla! Ett jättestor tack för ett underbart samarbete under 2017.
I stället för att skicka julkort ger tidningen Samverkan 112 ett bidrag till Blåljusstiftelsen.

Avslutningsvis önskar jag er alla ett riktigt Gott Nytt 2018!

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven [at] s112 [dot] se


 

nationellt mål för insatstider

I förra utgåvan av Samverkan 112 nr 2/3 redovisade vi responstider för ambulanssjukvård och räddningstjänst runtom i Sverige. Tiden från det att larmcentralen (112) får larmet till dess att första räddningsenhet är framme. Ambulanssjukvårds mediantid för hela riket var i fjol 15 minuter. Det är allom känt att Sveriges topografi och terräng varierar stort mellan […]

samverkan är och ska vara ett nyckelord…

Och jag skulle vilja gå ännu ett steg längre och slå fast att samverkan är ett måste, inte bara ett nyckelord. Men först av allt. I skrivande stund går mina tankar till en blåljusmedarbetares anhöriga och kollegor. Hundföraren Pierre Nilsson, 37, och hans tjänstehund Hulken omkom nyligen i en trafikolycka utanför Hässleholm. Båda var, runt […]

Omtanke och generösitet

Att skriva ledaren till det här numret av Samverkan112 känns lite speciellt, eftersom det är sexton år sedan jag skrev ledaren till den första utgåvan av tidningen, som kom ut i mars 2002.

Ett händelserikt år

2016 har varit ett år med många olika händelser inom ”blåljusfamiljen”.

Hur f-n tänker våra landstingspolitiker?

Sedan 2010 har inhyrd personal kostat Sveriges landsting och regioner sammanlagt 16 miljarder kronor.