samverkan är och ska vara ett nyckelord…


Och jag skulle vilja gå ännu ett steg längre och slå fast att samverkan är ett måste, inte bara ett nyckelord.

Men först av allt. I skrivande stund går mina tankar till en blåljusmedarbetares anhöriga och kollegor.
Hundföraren Pierre Nilsson, 37, och hans tjänstehund Hulken omkom nyligen i en trafikolycka utanför Hässleholm. Båda var, runt midnatt, på väg till ett hundförarjobb i Skåne när olyckan inträffade. Under färden kolliderade polisbilen med en långtradare. Det blev en våldsam kollision.

Samverkan betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok (1996) ”gemensamt handlande för visst syfte.”
Ett kan det tyckas, riktigt ospecifikt begrepp. Samtidigt naturligt, eftersom samverkan är ett ord som förekommer i en mängd olika sammanhang.

Samverkan för oss och tidningen Samverkan 112 är inte på något sätt ospecifikt. Vi är och ska alltid vara en öppen och trovärdig aktör för hela blåljusfamiljen inklusive dess intresse- och fackliga organisationer.
Magasinet Samverkan 112 står ägar- och åsiktsmässigt oberoende i förhållande till företag, fackliga organisationer och politiska partier. Mina och redaktionens åsikter överensstämmer inte alltid med tidningens innehåll. För åsikter som framförs i artiklar, krönikor och debattinlägg svarar alltid intervjuade personer och respektive textförfattare.

En i sammanhanget mycket viktig poäng. Hos oss finns inga slutna rum eller dubbla agendor! Vi välkomnar seriösa texter, både berömmande och kritiska, på alla nivåer!
Men vi tar kraftfullt avstånd från alla former av rasism samt för nedsättande och förolämpande uttalanden.

Samverkan 112 har som största ambition, att ingen ska behöva känna oro för att framföra sina åsikter, förslag eller synpunkter. Hos oss har alla den självklara rätten. Och rätten att få dessa publicerade.
Vän av ordning har frågat. Varför finns alltid Alarm Ambulansförbundets åsikter i tidningen, när Ni utger er för att vara fackligt obundna?

Än en gång. Alla organisationer och verksamheter är välkomna att göra sin röst hörd på samma villkor som för Alarm Ambulansförbundet.
Förbundet är en av tidningens många och värdefulla annonsörer. Alarm betalar för sin plats i tidningen och för tidningsprenumerationer till sina Alarm-medlemmar.

Ökad och ömsesidig kunskap om olika parters ståndpunkter sprider kunskap och är en mycket viktig samverkansform.
Varför inte byta konkurrens mot samverkan och bli starka tillsammans!

Trevlig sommar
och på återseende i september!

Sven Åsheden
Chefredaktör och ansvarig utgivare
sven [at] s112 [dot] se


 

Omtanke och generösitet

Att skriva ledaren till det här numret av Samverkan112 känns lite speciellt, eftersom det är sexton år sedan jag skrev ledaren till den första utgåvan av tidningen, som kom ut i mars 2002.

Ett händelserikt år

2016 har varit ett år med många olika händelser inom ”blåljusfamiljen”.

Hur f-n tänker våra landstingspolitiker?

Sedan 2010 har inhyrd personal kostat Sveriges landsting och regioner sammanlagt 16 miljarder kronor.

Oacceptabel utveckling

Allt oftare rapporterar svenska medier, om angrepp på polisbilar, ambulanser, brandfordon och dess besättningar. Det måste bli helt oacceptabelt att ge sig på fordon och personal som ska hjälpa oss medborgare i nöd.

Samverkan en viktig framgångsfaktor

Har vi en jämlik ambulanssjukvård? Jag är säkerligen inte rätt person att bedöma detta. Men jag ser ett värde i att reflektera över alla riktlinjer som styr svensk ambulanssjukvård.